Υπηρεσίες Ανεξάρτητες Υπηρεσίες Εικόνα Α

Ανεξάρτητες Υπηρεσίες
Εξατομικευμένες σχεδιαστικές λύσεις

Σε αυτήν την ενότητα μπορείτε να βρείτε μια λεπτομερή περιγραφή όλων των υπηρεσιών μας: σχεδιασμένες για να σας βοηθήσουν να αυξήσετε την αποτελεσματικότητα μέσω υπεργολαβιών μόνο για ό, τι χρειάζεστε και όταν το χρειάζεστε. Με την χρήση της υποστήριξής μας, μπορείτε να βελτιώσετε τη διαχείριση του χρόνου σας, του προϋπολογισμού και των πόρων του έργου σας και να αυξήσετε την αυτοπεποίθησή σας αναθέτοντας τα έργα σας στη Black Beetle Design ένα βήμα κάθε φορά.

Individual services consultation brief icon 01

Συνεδρία και περίληψη

Ως το πρώτο βήμα σε κάθε έργο, προσφέρουμε μια αρχική, δωρεάν συνεδρία για να σας γνωρίσουμε και να μάθουμε τις ανάγκες σας.

Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας συζητάμε το όραμά σας, τους στόχους, τις ανάγκες και τις προσδοκίες σας, καθώς και το γενικό εύρος, τα χρονικά πλαίσια, τον προϋπολογισμό και πιθανούς περιορισμούς του ίδιου του έργου.

Η γνωριμία μαζί σας και η κατανόηση του έργου μας βοηθούν να αναπτύξουμε μια σαφώς διαρθρωμένη περίληψη του έργου, περιγράφοντας όλους τους παράγοντες ζωτικής σημασίας για την επιτυχή υλοποίησή του.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:
Πλήρης περίληψη του έργου

Individual services site surveying icon 02

Επιθεώρηση χώρου

Μέσω επιτόπιων ή εικονικών επισκέψεων και της ανάλυσης των ήδη έτοιμων σχεδίων εξετάζουμε διεξοδικά τις συνθήκες του χώρου για να κατανοήσουμε τυχόν προκλήσεις που ενδέχεται να παρουσιαστούν.

Ακολουθούμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την επιτόπια έρευνα, παίρνοντας μετρήσεις, σημειώσεις και φωτογραφίες, ενώ ταυτόχρονα εκτιμούμε και αξιολογούμε τους πιθανούς κινδύνους και σχεδιάζουμε τα αρχικά σχέδια.

Εάν είναι απαραίτητο, οι επιθεωρήσεις επαναλαμβάνονται, καθώς το έργο στον χώρο βρίσκεται σε εξέλιξη και οι συνθήκες αλλάζουν.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:
Αναφορά των συνθηκών του χώρου
Τεχνικά σχέδια που αντικατοπτρίζουν την κατάσταση του χώρου

Individual services functional design icon 03

Λειτουργική σχεδίαση

Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης εργαζόμαστε για τον πραγματικό σχεδιασμό, εστιάζοντας την προσοχή μας στην εργονομία και τη λειτουργικότητα του θέματος.

Για έργα εσωτερικού σχεδιασμού εξετάζουμε προσεκτικά την ψυχολογία και τη συμπεριφορά των χρηστών και δημιουργούμε λύσεις που συμπληρώνουν με τον καλύτερο τρόπο τις συνήθειες και τις ανάγκες τους.

Στη σχεδίαση επίπλων μελετάμε πρώτα τον σκοπό ενός αντικειμένου, τις αναλογίες, τη δομή, τη λειτουργικότητά του και στη συνέχεια σχεδιάζουμε ένα προϊόν που εξασφαλίζει την πιο βελτιστοποιημένη εμπειρία για τον χρήστη.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:
2D τεχνικά σχέδια των προτεινόμενων σχεδιαστικών λύσεων

Individual services visual design icon 04

Οπτικός σχεδιασμός

Σε αυτή τη διαδικασία, εστιάζουμε στις οπτικές πτυχές του έργου και αναπτύσσουμε ένα -σε βάθος- χαρτοφυλάκιο από υφές, υλικά και χρώματα που είναι κατάλληλα για το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Για έργα εσωτερικού διακόσμησης λαμβάνουμε υπόψη τους περιβαλλοντικούς παράγοντες όπως αέρα, ήχο και φωτισμό. Χρησιμοποιώντας χρώματα, φως και υφές, σχεδιάζουμε ατμόσφαιρες, ζώνες και περιβάλλοντα που ενισχύουν τη λειτουργικότητα του χώρου και την εμπειρία του χρήστη.

Στη σχεδίαση επίπλων, συνδυάζουμε φινιρίσματα, υλικά και υφές, δίνοντας προσοχή και στις δύο: οπτικές και τεχνικές πτυχές του έργου. Στόχος μας είναι να προτείνουμε οπτικά ευχάριστες και λειτουργικά εύκολες -στη χρήση και συντήρηση- λύσεις, οι οποίες μπορούν αργότερα να κατασκευαστούν.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:
Πίνακες έμπνευσης
3D render των προτεινόμενων σχεδιαστικών ιδεών

Individual services technical development icon 05

Τεχνική ανάπτυξη

Είναι κρίσιμο να μπορούν να εφαρμοστούν οι σχεδιαστικές ιδέες. Αυτό απαιτεί διεξοδική επαλήθευση και εξέταση των συνθηκών του χώρου, των δυνατοτήτων κατασκευής κ.λπ.

Στο στάδιο της τεχνικής ανάπτυξης εστιάζουμε σε αυτές τις πτυχές και αναπτύσσουμε το προϊόν με μεγαλύτερη λεπτομέρεια, μέχρι την τελική εφαρμογή – έτοιμο για κατασκευή σχέδια.

Διασφαλίζουμε ότι οι προτεινόμενες λύσεις, τα υλικά και ο εξοπλισμός δεν είναι μόνο καλά σχεδιασμένα και λειτουργικά, αλλά και προσαρμοσμένα στις συνθήκες του χώρου, ανθεκτικά και ευθυγραμμισμένα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

Εργαζόμαστε επίσης σκληρά για τη βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής χωρίς να διακυβεύεται η ακεραιότητα του σχεδιασμού (ιδανικά σε συνεννόηση με τους εργολάβους ή / και τους κατασκευαστές).

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:
Σετ λεπτομερών, έτοιμων για υλοποίηση 2D τεχνικών σχεδίων

Individual services project management icon 06

Διαχείριση έργου

Για να διασφαλιστεί η ομαλή εφαρμογή και παροχή επιπρόσθετης υποστήριξης, μπορούμε να σας βοηθήσουμε, κατόπιν αιτήματος, στη διαχείριση των επιλεγμένων τμημάτων του έργου εντός και εκτός του χώρου.

Στο στάδιο του σχεδιασμού, μπορούμε να βοηθήσουμε με το διοικητικό έργο, όπως: προετοιμασία λογαριασμών ποσοτήτων (BOQs), διεξαγωγή έρευνας προϊόντων, δημιουργία περιγραφών και προδιαγραφών των υλικών.

Κατά τη διάρκεια της φάσης υλοποίησης προσφέρουμε συμβουλές, προσωπικές επισκέψεις στον χώρο, επισκέψεις σε εκθεσιακούς χώρους / προμηθευτές, συντονισμό της προόδου του χώρου, προμήθειες προϊόντων, κατασκευή, παραδόσεις και εγκαταστάσεις.

Το ακριβές αντικείμενο των εργασιών εξαρτάται πάντα από την περίληψη και μπορεί να αλλάζει.